Dan Grada Križevaca, 24.4.2015. godina, obilježili smo učeničkim radovima i uredili pano, koji smo izložili u centru, u čast našem Gradu.