Grad Križevci, Zagrebački voćnjaci i Crveni križ, preko EU-fonda, osigurali su svakom učeniku našeg Centra 15 kilograma jabuka, koje smo učenicima podijelili u petak, 16.10.2015. g.

Priloženi dokumenti:
jabuke 2.jpg