Ksenija Grozdanić:                                                                               

Obukla je jesen kaput

 

Obukla je jesen kaput

i krenula na dalek put.

Spremila je u svoj ruksak

jedan mali kišni oblak.

Ponijela je novi kist

da oboji svaki list.

Još u svaki džep sa strane

pokoji joj kesten stane.

A u svojoj zlatnoj kosi

miris dunja ona nosi.