26.11.2015. održano je još jedno Županiijsko stručno vijeće za edukacijsko-rehabilitacijski profil Koprivničko-križevačke županije sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Knjigovježba, Dario Sokač, prof.kineziolog

2. Taktilna slikovnica - radionica, Nevenka Mihalković Parazajda, mentor stručni suradnik, Mirjana Vrdoljak, prof.def.-uč.mentor, Helena Strsoglavec, mag.rehab.educ.

3. Primjer dobre prakse: Dječja joga, Martina Hautman Matijaš, prof.rehab.

Voditeljica ŽSV-a: Mihaela Brkić, prof. mentor