5. siječnja 2016. godine djelatnici COOR-a Križevci sudjelovali su na stručnom usavršavanju pod nazivom "Što donosi Cjelovita kurikularna reforma?".  Stručno usavršavanje održalo se u obliku webinara u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ekspertnom radnom skupinom za Cjelovitu kurikularnu reformu te uz tehničku podršku CARNeta.