U četvrtak, 11.2.2016., održano je Županijsko stručno vijeće za edukacijsko-rehabilitacijski profil Koprivničko-križevačke županije s temama: 

1. Kvalitetniji život uz senzornu integraciju, neurofeedback i senzornu stimulaciju, dr.sc. Dajana Bulić

2. Rana intervencija u obitelji djeteta s neurorizikom na području Koprivničko-križevačke županije (primjer dobre prakse), Milica Vukobratović, mag.rehab.educ.

3. Neurofeetback, Barbara Ošust, prof.reh.

Voditeljica ŽSV-a: Mihaela Brkić, prof.reh.

Foto-galerija