U prostorima COOR-a Križevci, 06.04.2016., s početkom u 15:00 sati održano je ŽSV za edukacijsko - rehabilitacijski profil Koprivničko - križevačke županije. Predavačica dr. sc. Dragana Mamić, prof. def. predstavila je  "Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama." Uslijedila je rasprava te zaključak našeg ŽSV-a kojim ćemo se uključiti u javnu raspravu.