Naše kolegice sudjelovale su na 11. interdisciplinarnom kongresu saveza edukacijskih rebabilitatora s međunarodnim djelovanjem, tema: Izazovi inkluzivnog odgoja i obrazovanja, koji se održavao 28.-30. travnja 2016. godine u Varaždinu. Snježana Mergon, prof.kineziolog sa svojim radom "Razlike između učenika s teškoćama, centra i srednje škole na području tjelesne i zdravstvene kulture", a Mihaela Brkić, prof.def. i Helena Strsoglavec, mag.rehab.educ. predstavile su projekt "Mladi za mlade" Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.