Učenici POOS 7 - 11 godina posjetili su stomatološku ordinaciju dr. Vesne Šikač-Šanko koja im je pregledala zube i po potrebi uputila na daljnje lječenje.