U lipnju smo posadili rajčice u našem malom vrtu, a sada uživamo plodove...