U petak, 30.9., imali smo posljednju aktivnost kojom smo obilježili 10.Tjedan cjeloživotnog učenja. To je bilo predavanje i radionica o senzornoj integraciji za roditelje naših vrtićanaca. Predavanje je održala stručna suradnica, pedagog senzorne integracije, Helena Strsoglavec u kabinetu za senzornu integraciju.