Županijsko stručno vijeće za edukacijsko-rehabilitacijski profil Koprivničko-križevačke županije održano je 3.11.2016. 

Prezentirane su teme:

1. Izvještaj sa državnog stručnog skupa za voditelje županijskih stručnih vijeća, održanog u Korenici 21. i 22.10.2016. – Mihaela Brkić i Helena Strsoglavec
2. Možemo to riješiti medijacijom, nositelji aktivnosti Martina Golub Horvat, Ljubica Živko, Mirjana Šimek i Radmila Popović.