Za razliku od uobičajenog stručnog  usavršavanja, integrativna supervizija povezuje različite oblike učenja na nov način tako da od slušatelja i primatelja informacija korisnici postaju aktivni sudionici te se integrativna supervizija uvodi  kao metoda osobnog  i profesionalnog razvoja. U odgoj i obrazovanje se uvodi s ciljem pružanja kvalitetne potpore učiteljima, nastavnicima, profesorima, stručnim suradnicima, ravnateljima… jer je supervizija nužna u profesionalnom radu i razvoju svih onih koji neposredno rade s ljudima, a posebno je važna i potrebna kada se radi o onima koji neposredno rade s djecom.

U školskoj godini 2016./2017. integrativnu superviziju u našem Centru proći će 20 djelatnika i to svi koji rade u neposrednom radu s djecom: učitelji edukacijski rehabilitatori, stručni suradnici, odgajatelji, vjeroučiteljica te medicinska sestra. Integrativna supervizija organizirana je u suradnji i uz organizaciju Agencije za odgoj i obrazovanje, a provodi je Mirela Skelac, univ.spec.act.soc., viša savjetnica AZOO.

Edukacija se provodi jedan puta mjesečno kroz 12 mjeseci u dvije skupine.