Obilježili smo Valentinovo! Pročitali smo ljubavne poruke i podijelili ljubavna pisma koja su prethodnih dana učenici mogli ubacivati u kutiju ljubavi, a zatim smo plesali i pjevali u holu Centra.