Roditelji uključeni u učeničku zadrugu Križevčanci prodavali su učeničke radove na štandu pred Uskrs, 11.4.2014.