Dana 30.06.2014. učenicima su podijeljene svjedodžbe na kraju šk. god. 2013./2014.
Svi učenici pozitivno su ocijenjeni i prelaze u viši razred. Dva učenika su završila školovanje do 21. godine života i preporučeno im je uključivanje u program radne okupacije u klubu Maslačak. Za učenike osmog razreda izvršena je profesionalna orjentacija i nastavili su školovanje u našim odjelima za radno osposobljavanje. Ove školske godine nemamo učenike za upis u srednjoškolsko obrazovanje.