U srijedu, 26.11.2014., u popodnevnim satima održano je stručno usavršavanje, ICT Modul 4, za djelatnike COOR-a. Edukator Dean Lovrinčić upoznao nas je s programom Moovly za izradu animiranog videa.