Dali konj kada se nalazi u kasu dodiruje u svakom trenutku podlogu :-)!
DA 42,9%
 
NE 51,4%
 
SAMO KONJI BIJELE BOJE 2,9%
 
SAMO LIPICANERI 2,9%
 
Ukupno glasova: 35
Zatvori prozor