preskoči na sadržaj
Šk. god. 2020./ 2021.

NAZIV PROJEKTA: 

Ne bacaj, izradi

CILJ/EVI:  

 • Razvijati ekološku svijest učenika;
 • Promicati prirodoslovne vrijednosti kroz odgojno-obrazovni rad;
 • Razvijati trajne navike koje će poboljšati kvalitetu života, zainteresiranost i skrb za prirodnu baštinu;
 • Pronalaziti i vrednovati različite izvore informacija (udžbenici, školska knjižnica, internet, i dr.);
 • Razvijanje samostalnosti, radoznalosti i aktivnog istraživačkog odnosa prema okolišu;
 • Promicati odgovorno ponašanje prema sebi i drugima;
 • Razvijati motivaciju za zdrave stilove života;
 • Poticati kreativnost i motoričku spretnost

NOSITELJ/I:  Sandra Belajec, prof.reh. M.A.

                       Učenici 3. razreda

NAZIV PROJEKTA: 

Ekološka priča 

CILJ/EVI:  

-unaprijediti provedbu odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša 

-razvijati svijest o potrebi očuvanja prirode 

-pravilno postupati s otpadom 

-razvijati navike skupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada 

-usvajati navike zdravog življenja 

-obilježavanje važnih eko nadnevaka (Dan planeta Zemlje, Dan voda, Dan šuma...) 

NOSITELJ/I:  

Premužić Snežana  

Svi učenici, roditelji i zaposlenici škole. 

NAZIV PROJEKTA: 

Interaktivna nastava online

CILJ/EVI:  

 • Omogućiti učenicima raznolike sadržaje za učenje za vrijeme nastave online
 • Koristiti raznolike alate za prikaz učenog sadržaja (npr. powtoon, online aplikacije, videozapisi...)
 • Poticati suradnju na daljinu s učiteljicama
 • Poticati aktivno slušanje, imitaciju pokreta, usmjeravanje pozornosti, maštu i kreativnost
 • Poticati usvajanje novih riječi i sadržaja putem igrokaza, jednostavnih rima, pjesmica s pokretom
 • Povezivanje učenog sadržaja kroz integraciju nastavnih predmeta

NOSITELJ/I:  

Ivana Dugina Baran, mag.rehab.educ

Kristina Renjak, mag.prim.educ.

NAZIV PROJEKTA:  

Socijalne vještine

CILJ/EVI:   

- raspoznavati emocije sretan, tužan, ljut, iznenađen

- poticati učenike na izražavanje emocija u svakodnevnom životu

- razvijati svijest o potrebi izražavanja emocija

- imitirati emocije

- potaknuti učenike da se što više smiju jer će se osjećati bolje, rasteretiti stresa, smanjiti   

  brige i depresiju i tako ojačati imunitet 

- obilježiti Svjetski dan smijeha

NOSITELJ/I:   

Kranjčević Helena  

NAZIV PROJEKTA:

Sport &glazba

CILJ/EVI:

usvojiti nova znanja iz područja plesa i sporta, te ih prezentirati na priredbama i natjecanjima

NOSITELJ/I:

Snježana Mergon

NAZIV PROJEKTA:

Vrtim zdravi film

GLAVNI CILJEVI PROJEKTA: 

• edukacija učenika o zdravim prehrambenim navikama 

• poticanje učenika na povećanje tjelesne aktivnosti.  

SEKUNDARNI CILJEVI PROJEKTA: 

• unaprjeđenje znanja učenika o poboljšanju kvalitete života putem prehrane i tjelesne aktivnosti senzibilizacijom kroz sportske vrijednosti

 • poticanje okoline (roditelja, učenika i učitelja) da bude spremna na prihvaćanje i podržavanje promjena prehrambenih navika.

NOSITELJ/I:

SNJEŽANA MERGON za Hrvatski školski sportski savez

NAZIV PROJEKTA:  

Univerzalna sportska škola (USŠ) 

CILJ/EVI:  

Poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja zdravlja, zadovoljiti potrebu za kretanjem, stvaranje zdravih svakodnevnih navika. 

NOSITELJ/I:  

Hrvatski školski sportski savez (HŠSZ), 

PROVODI:  

Dario Sokač 

NAZIV PROJEKTA:  

Vježbaonica 

CILJ/EVI:  

Poticati višestrani psihosomatski razvoj djece, razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja zdravlja, zadovoljiti potrebu za kretanjem, stvaranje zdravih svakodnevnih navika. 

NOSITELJ/I:  

Hrvatski školski sportski savez (HŠSZ), 

PROVODI:  

Dario Sokač 

NAZIV PROJEKTA:  

Terapijsko hranjenje, jedenje i gutanje

CILJ/EVI:   

- poboljšati posturalnu kontrolu

- poboljšati oralnu kontrolu

- potaknuti samostalnije hranjenje

- potaknuti samostalnije pijenje

- poboljšati opće zdravlje

- razvoj socijanih vještina

NOSITELJ/I:   

Rumiha Katarina bacc.therap occup.

NAZIV PROJEKTA: 

Začinsko bilje - Petrusimil

CILJ/EVI:  

 • Poticanje učenika na samostalan život
 • Doprinos učenika u obiteljskim obvezama
 • Poticanje razvoja svijesti eko uzgoja i proizvodnje
 • Poticanje poduzetničkog duha kod učenika
 • Uvažavanje pravila rada u timu
 • Poticanje kreativnog izraza kod učenika
 • Razvijanje i usavršavanje razvoja fine motorike
 • Uključivanje u rad i život lokalne zajednice

NOSITELJ/I:  

Miranda Pijuk, prof.def.

Mirjana Vrdoljak, prof.def.

Dvije skupine učenika Radnog osposobljavanja od 17. do 21. godine

NAZIV PROJEKTA:

Čitanje pomoću simbola

CILJ/EVI:

 • učenici će znati reproducirati i razumjeti simbol – prepoznati, pokazati, imenovati, ponoviti
 • učenici će razumjeti i interpretirati simbol – razlikovati i pokazati
 • učenici će aktivno sudjelovati i pratiti pročitano – čitati dragovoljno
 • učenici će čitati jednosložne riječi

NOSITELJ/I:

 • učenici odgojno-obrazovne skupine od 11 – 14 god.
 • edukacijski rehabilitator Kristina Kranjčević

NAZIV PROJEKTA:

Osluškujem svoje tijelo

CILJ/EVI:

Uočavanje i prihvaćanje promjena na tijelu

Pravilna upotreba higijenskih pomagala

Briga o zdravlju

Razvijanje pozitivnog stava prema vlastitom tijelu

Povećanje samostalnosti u brizi o sebi

NOSITELJ/I:

Marijana Skočibušić, edukacijski rehabilitator

Martina Ječmenjak, medicinska sestra

NAZIV PROJEKTA:

Mindfulness kroz školsku godinu

CILJ/EVI:

Upoznavanje učenika s metodama mindfulnessa te provođenje istih u svrhu prevencije stresa

NOSITELJ/I:

Ivana Sopić Lumezi

NAZIV PROJEKTA:

Za Damire i Nemire - vrata prema nenasilju

CILJ/EVI:

Upoznati učenike s metodama i strategijama rješavanja problema, ublažavanja trauma

NOSITELJ/I:

Ivana Jarček

Ivana Sopić Lumezi

NAZIV PROJEKTA:

Naša mala knjižnica

CILJ/EVI:

• Poticanje kritičkog čitanja već od najranije dobi

• Promoviranje vrhunskih književnih djela hrvatskih i stranih autora koja prate

ilustracije izrađene prema najvišim umjetničkim standardima

• Pristupačnost kvalitetnih knjiga stranih autora na hrvatskom jeziku našim

čitateljima

• Suradnja knjižničara, učitelja i učenika

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil

IBIS GRAFIKA

NAZIV PROJEKTA:

Zajedno u radu i igri

CILJ/EVI:

upoznavanje, razmjena iskustva, povezivanje različitosti, tolerancija te suradnja. 

NOSITELJ/I:

Snežana Premužić

Tihana Doskočil

Suzana Balić

NAZIV PROJEKTA:

Putujmo s patuljkom Putuljkom

CILJ/EVI:

 • Upoznati europske zemlje
 • Usporediti običaje i kulturu zemalja koje upoznajemo
 • Razviti pozitivan stav prema tuđoj kulturi
 • Razviti pozitivne stavove i odnose prema sebi i okolini
 • Poticati razvoj identiteta

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil

NAZIV PROJEKTA:

Školski list

CILJ/EVI:

 • Potaknuti učenike na samostalan rad
 • Praćenje kulturnih, sportskih i ostalih događanja na razini škole i lokalne zajednice
 • Slikovito informiranje školskih aktivnosti
 • Prezentacija učeničkih radova

NOSITELJ/I:

Mihaela Brkić

Tihana Doskočil

NAZIV PROJEKTA:

A kako se ti osjećaš?

CILJ/EVI:    

 • prepoznavanje vlastitih osjećaja
 • prepoznavanje osjećaja drugih (za stariju vrtićku skupinu)
 • imenovanje vlastitih osjećaja
 • samoregulacija pri izražavanju emocija
 • rješavanje sukoba na prijateljski način
 • razvijanje empatije

NOSITELJ/I:    

Hlevnjak Helena, Ivana Frbežar, Ines Habijanec 

NAZIV PROJEKTA:

Moje tijelo – to sam ja

CILJEVI:

-upoznavanje svojeg tijela

-razviti svijest o samome sebi

ZADAĆE:

- proširivanje spoznaja o vlastitom tijelu

- razvoj pojma o sebi ( ime , spol,dob, dijelovi tijela)

- razvoj pozitivne slike o sebi (djetetova sposobnost, vještine, uspješnost )

- poticanje dječje kreativnosti

- razvoj koordinacije, ravnoteže i preciznosti pokreta

- razvoj pamćenja, pažnje i koncentracije

- poticanje razvoja govora, usvajanje i razumijevanje novih pojmova

NOSITELJ/I:

Ivana Frbežar, Helena Hlevnjak

NAZIV PROJEKTA:   

Upoznajem svoje tijelo 

CILJ/EVI:    

- prepoznavanje dijelova tijela

- imenovanje dijelova tijela

- spoznavanje funkcije određenih dijelova tijela

- usvajanje novih pojmova

- razvoj percepcije mirisa, okusa

- razvoj slušne i vidne percepcije

- poticanje lateralizacije

-poticanje pravilne brige o vlastitom tijelu

NOSITELJ/I:    

Hlevnjak Helena, Ivana Frbežar, Ines Habijanec 

Šk. god. 2019./ 2020.

NAZIV PROJEKTA:

Ekološka priča

NOSITELJ/I:

Premužić Snežana

Tomašić Ana

Svi učenici, roditelji i zaposlenici škole.

NAZIV PROJEKTA:

Univerzalna sportska škola (USŠ)

NOSITELJ/I:

Hrvatski školski sportski savez (HŠSZ),

PROVODI:

Dario Sokač

NAZIV PROJEKTA:

Piknik

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil

Dario Sokač

NAZIV PROJEKTA:

 Životinjski svijet oko nas

NOSITELJ/I:

Ivana Dugina Baran, mag.rehab.educ

NAZIV PROJEKTA:

Čitanje pomoću simbola

NOSITELJ/I:

učenici  odgojno-obrazovne skupine od 11 god. – 14 god.

edukacijski rehabilitator Kristina Kranjčević

NAZIV PROJEKTA:

Putujmo s patuljkom Putuljkom

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil

NAZIV PROJEKTA:

Zajedno u radu i igri

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil

Snežana Premužić

Suzana Balić (OŠ Ljudevita Modeca Križevci)

NAZIV PROJEKTA:

Naša mala knjižnica

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil

IBIS GRAFIKA

NAZIV PROJEKTA:

eTwinnig projekt Događanja u našoj školi

NOSITELJ/I:

Tihana Doskočil (COOR Križevci)

Ivana Đikić (COOR Podravsko sunce Koprivnica)

Martina Hautman Matijaš (V. osnovna škola Bjelovar)

NAZIV PROJEKTA:

Moj novi prijatelj

NOSITELJ/I:

Snežana Premužić (COOR Križevci)

Grozdana Šitum Madunić (OŠ Nad lipom)

NAZIV PROJEKTA:

1x1 (autorice Blanke Stančić)

NOSITELJ/I:

Gradski muzej Križevci

Mihaela Brkić

Tihana Doskočil

NAZIV PROJEKTA:

KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DIJETE

Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s teškoćama u razvoju

NOSITELJ/I:

Helena Strsoglavec

NAZIV PROJEKTA:

Pružamo podršku

NOSITELJ/I:

ravnateljica Mihaela Brkić

Helena Strsoglavec

NAZIV PROJEKTA:

Želim ti reći

NOSITELJ/I:

Helena Strsoglavec

NAZIV PROJEKTA:

Obilježavanje 13. Tjedna cjeloživotnog učenja

NOSITELJ/I:

Helena Strsoglavec

TražilicaKalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 404

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Dali konj kada se nalazi u kasu dodiruje u svakom trenutku podlogu :-)!


Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju